tekst

Wilders, terrorist of martelaar?

Afgelopen dagen het debat in de Tweede Kamer naar aanleiding van de aanslag op Charlie Hebdo gevolgd. Waar de meeste lijsttrekkers de nadruk vooral legden op de aanval op de vrijheid van meningsuiting en tolerantie ten opzichte van elkaar trok Wilders, zoals gebruikelijk, van leer tegen de Islam. Dat is zijn goed recht maar het wordt zo langszamerhand een wel erg bekend deuntje; zijn oplossingen zijn schijnoplossingen die gebaseerd zijn op een volledig afgezonderd Nederland waar niemand in kan/mag die er niet hoort (in zijn terminilogie: Islamieten).

Tijdens het betoog van Wilders (Ik ben woest; dit kabinet heeft bloed aan zijn handen als er daadwerkelijk iets gebeurt; de vraag is niet of er iets gebeurt maar wanneer het gebeurt) verschijnt Samsom achter de interruptiemicrofoon. Hij zegt: “Ziet de heer Wilders nu niet dat hij hier het zelfde heeft staan doen, precies het zelfde wat de terroristen doen? Haat, angst en verdeeldheid zaaien. Hij doet het met andere wapens, met het woord. Daarom staan wij hier tegenover elkaar. Daarom heb ik de kans om u deze vragen te stellen. Maar ik verwacht van u wel een antwoord. Waarom gelooft u dat een strategie van angst, verdeeldheid en haat of boosheid ook maar op enige manier bijdraagt aan de oplossing van dit probleem?”

Je suis Charlie

Nee ik heet geen Charlie en ik zou ook nooit tekeningen maken (als ik al zou kunnen tekenen) waarvan ik zou denken dat ik er anderen mee zou kwetsen, dat ligt gewoon niet in mijn aard. Wat niet wegneemt dat ik wel vind dat het ieders eigen keuze is wat hij wel of niet tekent of publiceert. Na de moord op Theo van Gogh is dit wederom een aanval op de vrijheid van meningsuiting. De vraag is echter of het hen daarom te doen is. Ik denk dat hun eerste doel is het zaaien van tweespalt in de Westerse wereld. Het opzetten van niet moslims tegen moslims om zo te proberen om een mobilisatie van moslims te bewerkstelligen om daarmee te zorgen voor een verdere escalatie.

Het is aan ons om dit te voorkomen, dat kan alleen als wij rustig blijven en de rijen sluiten. Maar dat is niet genoeg, de tijd van zwijgend toezien op wat er gebeurt is voorbij. Wij zullen er voor moeten zorgen dat de elementen in onze samenleving die de tweespalt bevorderen geen kans krijgen. Daarnaast moeten wij er voor zorgen dat iedereen gelijke kansen heeft. Dat zal niet eenvoudig zijn maar het moet wel gebeuren en wij moeten er nu mee beginnen. 

Ik heb daar helaas geen oplossing voor en ben mij er ook van bewust dat gelijke kansen ook gebaseerd moet zijn op gelijke uitgangspunten, het zal een aantal jaren duren voordat dit werkelijkheid is. Maar zolang het niet zover is moeten wij er met z'n allen voor zorgen dat iedereen in Nederland kan geloven wat hij of zij wil en dat wij met elkaar werken aan een betere samenleving.

2015

Mijn eerste blog zal, zo kort voor de kerst, gaan over het nieuwe jaar. Wat verwacht ik er van en wat hoop ik dat het ons zal brengen.

Wat ons gezin betreft zal er waarschijnlijk wel wat veranderen. De kans is zeer groot dat wij aan het eind van het jaar dit huis samen bewonen en dat de jongens hun eigen plek zullen gaan veroveren. Dat is goed en het is dan ook geen schokkende verandering, voor het overige zal het niet zo veel anders zijn dan de jaren hiervoor.

Ook in Nederland zal er waarschijnlijk niet zo veel veranderen, wij zijn immers meer voor de gelijkmatigheid der dingen. En dat is eigenlijk wel jammer want er is genoeg te veranderen!
De groeiende ongelijkheid moet een halt toe worden geroepen. Het is niet erg, in tegendeel, dat er verschillen zijn, ze moeten echter wel ergens op gebaseerd zijn.
Ik heb het dan niet alleen over ongelijkheid op financieel gebied maar ook over zaken als gelijke rechten, gelijke kansen en gelijke behandeling. En eigenlijk is het dan niet voldoende als we alleen naar Nederland kijken, ook op Europees en zelfs wereldniveau zou het beter zijn als de ongelijkheid tussen mensen kleiner zou zijn.

Maar laten we eerst maar eens in Nederland beginnen, is al lastig genoeg.

Vrijheid geldt voor ons allemaal

Er is in Nederland een partij (de PVV) die zegt voor de vrijheid te zijn. Wat zij eigenlijk bedoelen is dat zij voor hun eigen vrijheid zijn. Zij gebruiken hun recht op vrijheid (het verkondigen van een eigen mening) om anderen in een hoek te zetten en gebruiken deze groep als zondebok, als katalysator voor hun boosheid. Op deze manier zorgen zij voor onvrijheid bij anderen die, bang om tot deze groep gerekend te worden, hun mond houden. Het wordt dus tijd voor een tegengeluid!

Een tegengeluid dat niet alleen roept dat de PVV niet kan maar dat dit ook aantoont, dat aangeeft waarom het niet helpt om achter de PVV aan te lopen. Dit tegengeluid biedt echter geen alternatief, het is geen politieke beweging. Dat alternatief moeten de lezers zelf vinden door na te denken over hun toekomst.