tekst

Open brief aan de voorzitters van Groenlinks, PvdA en SP. (2)

Iets langer dan een week geleden schreef ik de brief. Van de PvdA (Hans Spekman) kreeg ik vrijwel direct een reactie. Hij gaf aan dat hij zich hierover ook zorgen maakte en al een paar jaar op zoek is naar een intensievere samenwerking en dat hij dat zal blijven doen. Van de SP (iemand namens de fractie van de Tweede Kamer) kreeg ik vandaag een reactie. Ook zij zijn voor samenwerking maar dan vooral om hun idealen te kunnen verwezenlijken. Maar voor hen is het vooral van belang dat de SP heel groot wordt zodat een partij als de PvdA niet meer om hen heen kan. Van GroenLinks kreeg ik tot op heden nog geen reactie 

Syriza, de redding of de ondergang voor Europa?

Het ziet er naar uit dat de winst van het linkse Syriza in Griekenland voor nogal wat opschudding zal zorgen. In Spanje was zondag een succesvolle demonstratie van het eveneens linkse Podemos en zowel de Italiaanse als de Franse regering hebben de winst van Syriza aangegrepen om zich eens goed te beraden over hun opstelling.

Zowel Frankrijk, Spanje, Italie en Griekenland hebben een slechte financiele positie en moeten van de Europese commissie fors bezuinigen en ook flink wat hervormingen doorvoeren om geen problemen of boetes te krijgen. Anders dan Griekenland en Spanje hebben Frankrijk en Italie nog geen financiele steun ontvangen en kunnen blijkbaar wat laconieker reageren op de eisen vanuit Europa.

Het zorgdebat

Het moet niet gekker worden wordt er nogal eens geroepen. En als ik nu naar het zorgdebat in de Tweede Kamer kijk dan kan ik dit alleen maar beamen. Het debat gaat over wie er nu eigenlijk de regie zou moeten hebben. Of dat de zorgverzekeraars zijn, de patiënten, de artsen of wellicht de regering.

En waar heeft men het dan over? Over het grote aantal verschillende polissen. Dan heeft men zich er dus kennelijk al bij neergelegd dat de regie bij de zorgverzekeraars wordt gelegd. Maar dat kan toch niet? Het kan toch niet zo zijn dat een verzekeraar (die uitsluitend bestaat om risico's af te dekken) bepalend is op welk gebied dan ook? Dat noem ik geen marktwerking, dat noem ik marktbeperking omdat daarmee vooral op kosten (die de verzekeraar moet betalen) wordt gestuurd.

Het pensioenbedrog?

Er is de laatste tijd veel te doen over pensioenen. Of het nu gaat om indexering, korting of pensioenopbouw iedereen heeft er wel een mening over ik dus ook. 

Van belang is wie er bij de pensioenfondsen aan de touwtjes trekken en waarom de overheid vindt dat het nodig is om normen te stellen. 

De besturen van de pensioenfondsen bestaan veelal uit leden die door de werknemers en gepensioneerden (minimaal 50%) en de werkgevers worden voorgedragen (en door het zittende bestuur worden benoemd). Voordracht vindt voor de werknemers plaats door de vakcentrales. 

Een pensioenfonds is geen overheidsorgaan maar een zelfstandige rechtspersoon. Eigenlijk is een pensioenfonds een verzekeringsmaatschappij die bestuurd wordt door de deelnemers (en de werkgevers omdat zij veelal ook een financiële bijdrage leveren aan het fonds). 

Verkiezingen Provinciale Staten.

Over een week of 7 mogen we weer naar de stembus, kiezen wie ons in de province vertegenwoordigen en indirect wie er in de eerste kamer zit. Ik zie stemmen nog steeds als een plicht en zal dus ook gaan maar waar stem ik voor, wat doen de provinciale staten zoal? Eerlijk gezegd, ik weet het niet zo goed. Het zal wel iets te maken hebben met zaken die in een provincie spelen en die niet op plaatstelijk niveau behandeld kunnen worden. Wat ik wel begrijp is dat er redelijk veel geld in een provicie om gaat en dat daar allerlei lokale zaken mee worden gefinancieerd. Eigenlijk denk ik dat het een bestuurslichaam is dat niet echt nodig is. Zeker nu steeds meer zaken boven gemeentelijk worden geregeld in samenwerkingsverbanden.

Maar goed zover is het nog niet, dus moeten er nieuwe provinciale vertegenwoordigers worden gekozen. Niet stemmen is voor mij geen optie (zou het voor niemand moeten zijn wat elke stem bepaalt mede hoe de samenstelling van de provinciale staten wordt). Bovendien, als je niet stemt heeft de stem van een ander meer invloed.