tekst

Daarom stem ik op 18/3 toch maar PvdA.

Over 18 dagen staan de stembussen weer klaar en dus moet ik mij zelf weer de vraag stellen waar ik op ga stemmen. Dat ik ga stemmen is zeker, niet omdat ik het zo belangrijk vindt hoe de Provinciale Staten er uit komen te zien (hun invloed is toch maar beperkt) maar vooral omdat met mijn stem de samenstelling van de Eerste Kamer mede wordt bepaald en dat is wel van belang want de Eerste kamer wordt tot aan de volgende verkiezingen voor de Tweede Kamer een belangrijke factor in het politieke spel. Mijn stem wordt dus een tactische stem.

Heeft een stem bij de provinciale of landelijke verkiezingen op een lokale partij zin?

Een lokale partij is vooral opgericht om de lokale belangen te dienen, als deze belangen gediend zijn bij een vertegenwoordiging in de provincie of op landelijk niveau dan is er alles voor te zeggen dat deze partijen zich ook bij andere dan lokale verkiezingen laten horen. Hier zit echter wel een maar aan omdat lokale partijen zich zullen moeten verenigen om op een “hoger” niveau kans te maken op zetels. Hoe moet dat dan echter met de soms tegenstrijdige belangen van de lokale partijen? Moet daar een compromis voor worden gevonden of kan men daar eventueel met een “dubbel” standpunt leven? En hoe zit het dan met de kiezers uit gemeenten waarvan geen lokale partij in de samenwerking is opgenomen? Worden die lokale belangen dan genegeerd?

Terug naar de achterkamertjes politiek!

Kijkend naar het debat over de gaswinning kom ik wederom tot de conclusie dat dit praten voor de buhne is. Is met dit soort debatten de openheid gediend of gaat het hier vooral om een stellingname die stemmen op moet leveren?

Mijn conclusie is dat het laatste vooral het geval is. Hoeveel korter zou een dergelijk debat zijn als er geen camera’s en/of publiek bij zouden zijn. Ik denk dat dit wel de helft van de tijd kan schelen.

De vrije markt en de termijnhandel.

Het liberale deel van de wereld is voorstander van de vrije markt, een omgeving waar vraag en aanbod de prijs bepalen. Eigenlijk kan niemand daar, als alles goed geregeld is, tegen zijn. Want waarom zou je iets maken als er geen vraag naar is, waarom zou je iets aanbieden als men er geen meerwaarde uit haalt? Er is echter een probleem.

Dat probleem wordt veroorzaakt door ongelijke uitgangspunten als gevolg waarvan de vrije markt helemaal geen vrije markt is omdat vooral het aanbod bepalend is voor de prijs. Kijk maar om je heen. Wat is er relatief duur? Zaken die schaars zijn of dat kunnen worden. Ook niet erg zou je kunnen zeggen, iets waarvan er weinig is mag toch wel iets meer kosten als iets waarvan er veel zijn. Ja dat gaat op bij bijvoorbeeld voetballers. Er is bijvoorbeeld maar een Messi en die is nu eenmaal beter dan de meeste andere voetballers en die kan dus meer vragen dan die andere voetballers. Je zou kunnen zeggen dat talent betaald moet worden, daarmee wil ik niet beweren dat ik de huidige beloning voor toptalenten redelijk of onredelijk vind.

Open brief aan de voorzitters van Groenlinks, PvdA en SP.

Geachten heren,

Mijn hele leven stem ik links, meestal op de PvdA omdat die partij nu eenmaal het grootste was en daardoor (waarschijnlijk) de meeste invloed zou hebben. Ik ben echter bang dat ik het in de toekomst lastig zal krijgen om een keus te maken en wellicht zelfs op een andere partij zal moeten stemmen om daarmee de invloed van andere partijen (zoals de PVV) in te kunnen dammen. Op basis van de huidige peilingen ziet het er namelijk naar uit dat geen van de genoemde partijen een factor van belang zal spelen in de nabije toekomst. En dat betreur ik. Dan wordt het wellicht noodzakelijk om op bijvoorbeeld D66 te stemmen om zo te voorkomen dat de PVV de grootste wordt. Het kan echter anders. Door verregaand samen te werken moet het mogelijk zijn om links ook in de toekomst een factor van belang te laten blijven.