tekst

De grenzen dicht voor asielzoekers? Ik ben voor!

Maar dat betekent niet dat we die mensen niet moeten helpen. Want als we dat niet doen dan lost het probleem niet op. Het probleem is namelijk niet dat ze hier heen komen, het probleem is dat ze daar geen toekomst hebben. Want niemand verlaat zijn geboortegrond zomaar.

Als aan het begin van de 20ste eeuw de industrie in Nederland verspreid was opgezet dan waren de Brabanders en Groningers niet massaal naar het westen van het land getrokken. Wereldwijd worden steden worden groter omdat de welvaart zich daar sterker ontwikkelt. Natuurlijk waren en zijn er redenen voor deze ongelijkmatige ontwikkeling maar deels had het ook anders gekund. Nu is de kans om het anders te kunnen doen veel groter, laten we die kans pakken.

Gaat het kabinet toch vallen?

Kort na de voor de PvdA zeer slecht verlopen Statenverkiezingen lanceert de VVD een onhaalbaar plan dat alleen op steun van de PVV kan rekenen. Is dat toeval of wil men bij de VVD toch van dit kabinet af en denkt men op deze manier de PvdA zover te krijgen dat zij er de brui aangeven?

Volgens de indiener van dit plan (dhr. Azmani) is hij al een jaar met dit plan bezig maar heeft hij er met niemand binnen de VVD over gesproken. Dat lijkt mij toch vreemd, als dat zo is dan is er fundamenteel iets mis binnen de fractie van de VVD en doen leden kennelijk maar waar ze zin in hebben. Het lijkt toch onwaarschijnlijk dat er met niemand over de richting van het stuk is gesproken en dat men er niet van op de hoogte is. Dan blijft de vraag waarom komt het nu naar voren en niet in het afgelopen najaar toen de stroom asielzoekers uit Noord-Afrika op zijn hoogst was?

Waarom ik niet op een ouderenpartij stem!

Ondanks het feit dat ik dit jaar 65 word en dus ruimschoots binnen de doelgroep val zal ik toch niet op OPA of 50-plus stemmen. Ik zal dit keer beargumenteren waarom ik niet op OPA stem, in een volgende bijdrage zal ik dit ook voor 50-plus doen.

De OPA-beweging zegt: “De OPA BEWEGING is de enige politieke groepering in Nederland die de principes van ons oorspronkelijk kiessysteem (uit 1854) volgt. Dat wil zeggen dat burgers zich door personen die zij kiezen laten vertegenwoordigen en dat deze gekozenen “zonder last en ruggespraak” mogen, kunnen en behoren te handelen”.

De ondergang van de linkse politiek.

Nadat de kruitdampen van de verkiezingen voor Provincial Staten zijn opgetrokken wordt het tijd voor het kabinet om zijn wonden te likken en te kijken op welke manier het verder kan. Een nadere analyse van de verkiezingsuitslag geeft echter, zeker als je voorkeur op links licht, veel meer te denken.

Ik zal een poging wagen om de gevolgen van de uitslag voor de linkse politiek te analyseren en aangeven waarin ik denk dat een mogelijke oplossing kan worden gevonden

Verkiezingen provinciale staten, waar gaat het over?

Een ding is duidelijk niet over de samenstelling van de Provinciale Staten! Het gaat maar over één ding: hoe zal de Eerste Kamer er na 18 maart uitzien.

Mark Rutte: “Het gaat beter, voortzetting van dit beleid is noodzakelijk.”
Diederik Samsom: “Het gaat beter, voortzetting van dit beleid is nodig maar wel een klein beetje anders.”
Alexander Pechthold: “Het begin is gemaakt, nu versnellen.”
Geert Wilders: “Dit beleid vernietigt ons land, de stekker er uit.”
Emile Roemer: “Dit is VVD/beleid, het moet anders”.
Sybrand Buma: “Het gaat niet goed genoeg, het moet beter.”