tekst

Naar een nieuwe vorm van democratie?

Ik hoor mensen steeds vaker roepen dat onze huidige democratie zijn langste tijd heeft gehad en dat het tijd wordt voor een nieuw systeem waarbij het volk een grotere invloed krijgt op het beleid. Ik vraag mij af of dat de oplossing is en of het "volk" (met uitzondering van een aantal mensen die van mening zijn dat zij meer invloed zouden moeten hebben) daar wel op zit te wachten. Volgens mij wil het "volk" gewoon een leider (en daarmee bedoel ik niet een "persoon") die op basis van de heersende gevoelens het land bestuurt en zorgt dat onze toekomst er beter uit komt te zien.

Dweilen met de kraan open (2)

Eerder schreef ik hier in verband met de ophef over de migratie naar Europa al over. Nu blijkt het zelfde fenomeen zich voor te doen in Azië. Ook daar worden mensen onderdrukt of ontvluchten mensen om economische redenen hun land. Ook daar houden landen hun grenzen dicht. Wanneer houden we nu eens op met het bestrijden van symptomen maar gaan we oorzaken bestrijden? Alleen door er voor te zorgen dat de omstandigheden voor deze mensen verbeteren (en daarmee bedoel ik niet het verbeteren van de leefbaarheid in de opvangkampen) kunnen wij voorkomen dat mensen geneigd zijn te blijven waar ze zijn. Kennelijk hebben wij sinds de grote volksverhuizingen (zo'n 1500 jaar geleden) niets bijgeleerd. Wij hebben het alleen een tijdje tegen kunnen houden door grenzen tussen landen in het leven te roepen.

Het wordt tijd voor echte verandering. 

Nieuw elan of jeugdige overmoed?

Verrassend, althans voor mij, was het plotselinge opstappen van Bram van Ojik bij GroenLinks ten faveure van Jesse Klaver. Dat Van Ojik deze stap eens zou nemen was wel duidelijk, maar waarom nu? Ook vind ik het raar dat met het veranderen van de voorman blijkbaar ook ineens de inhoud verandert. Laat ik nu altijd gedacht hebben dat de politieke hoofdlijnen niet door de politiek voorman maar door de partij worden bepaald. Ook dat was voor mij verrassend.

Over vrijheid

van meningsuiting en van onderwijs.

Twee zaken die in onze grondwet geregeld zijn en waar wij ons dus allemaal aan moeten houden maar gebeurt dat ook?

Om met het eerste te beginnen valt het mij op dat wij vrijheid van meningsuiting belangrijk vinden zolang het in ons straatje past. Islamitische predikers mogen niet spreken omdat ze verdacht worden van opruiing en/of haat zaaien. Mar zou het niet beter zijn om naar ze te luisteren en ze, als zij zich niet aan onze wet houden, arresteren? Dan krijgt het recht zijn beloop en kan de rechter beoordelen of ze zich schuldig gemaakt hebben aan een misdrijf.

Dweilen met de kraan open.

Iedereen weet het: als je een lekkage hebt dan draai je eerst de kraan dicht en zorg je er voor dat de problemen niet groter worden. Bij asielzoekers werkt dat kennelijk anders want daar blijven we maar dweilen zonder iets te doen aan de kern van het probleem.