tekst

Schreeuwen helpt!

De democratie in Nederland is in gevaar. Niet langer regeert de gekozen meerderheid maar is de macht aan het volume. Voorganger in dit geheel is Geert Wilders. Hij schreeuwt, tiert en luistert niet. Zijn woord is de waarheid elk ander geluid is dom, nergens op gebaseerd en niet de mening van “het volk”. Met dit gedrag verdwijnt ook de dialoog uit het parlement, het verwordt tot een verweer tegen het geschreeuw (D66) of afzwakking ervan met de hoop er electoraal een graantje van mee te kunnen profiteren (VVD). Andere partijen (PvdA, SP, GroenLinks) negeren het geschreeuw vooral en gaan door met hun eigen mantra’s.

Wat is nu eigenlijk cultuur?

Om eerlijk te zijn ik weet het niet, raak er soms zelfs een beetje verward over. Als ik een interview met Joop van den Ende zie dan hoor ik dat hij veel voor de cultuur heeft gedaan. Maar wat is dat dan? Is dat GTST, is dat het instant houden van het DeLaMar theater of zijn dat al die musicals die over ons uit worden gestort? Of moet ik een museum bezoeken om iets aan cultuur te doen of een literair boek lezen? Of is het gewoon de samenleving waar wij in leven?

Hebben al die revoluties uiteindelijk wel zin gehad?

Het is zo'n beetje begonnen met de Franse revolutie, de opstand die ons Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap moest brengen. Helaas ging dat gepaard met bloedige represailles tegen de zittende macht. Wat begon als een opstand tegen de adel veranderde al gauw in een veroveringspoging van de "wereld" en het instellen van nieuwe machtshebbers. Ook toen gold Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap slechts voor een select gezelschap. Overigens heeft de Franse revolutie wel een aantal goede zaken bewerkstelligd, je kunt het beschouwen als een voorzichtig begin van de democratisering van Europa. Sindsdien zijn er talrijke opstanden geweest in Europa met als grootste (tegen het eind van de Eerste Wereldoorlog) de revolutie in Rusland waar de Tsaar werd verdreven en die leidde tot de vorming van een communistische staat.

En de mens creëerde: het geloof.

Met deze blog wil ik niemand kwetsen of proberen iemand van zijn of haar geloof af te brengen. Geloof is een wezenlijk onderdeel van het menszijn. Ik wil alleen laten zien dat het ook anders ontstaan kan zijn.

In de jonge jaren van de wereld leefden mensen in kleine groepen en omdat er veel ruimte was waren contacten tussen groepen schaars. De mensen leefden van wat de aarde hen bood en verder was er niet veel. De groepen werden groter, de ruimtes kleiner. Gevolg de groepen kwamen vaker met elkaar in aanraking. Het begin van de problemen. Sommige groepen hadden meer dan anderen. Er ontstond afgunst onderlinge met strijd als gevolg. En als je gaat vechten dan heb je leiders nodig om de strijd te organiseren.

Het einde van het arbeidscontract?

Vandaag zegt Zijlstra op het congres van de VVD dat het arbeidscontract voor onbepaalde tijd zijn langste tijd heeft gehad en dat hij af wil van "de dwangbuis van collectieve arbeidsovereenkomsten". Ook lees ik vandaag dat bij overheidsprojecten via uitzendbureaus buitenlandse werknemers worden ingezet die niet volgens de CAO worden betaald. Op ditzelfde congres zei Rutte gisteren dat mensen die hun baan verliezen niet direct naar het UWV moeten stappen maar een andere baan moeten gaan zoeken. Ook staat vandaag in de krant dat NLpost afspraken met de belastingdienst heeft gemaakt om "medewerkers" niet in dienst te nemen maar op basis van een contract als ZZP-er te belonen. 
Ik begrijp dat de VVD een partij voor ondernemers is maar nu maken ze het toch wel heel bont. Zo gaan we terug naar het begin van de 20ste eeuw, een tijd waar werknemers nauwelijks rechten hadden en werkgevers dikke winsten konden maken.