tekst

Waarom de Neuro geen goed idee is.

Er gaan al een tijdje geluiden op om de Euro te splitsen in de Neuro (voor de Noordelijke landen) en een Zeuro (voor de Zuidelijke landen). Nog los van de namen vind ik dat geen goed idee. Ik zal aangeven waarom aan de hand van de verschillen tussen Nederland en Bulgarije (hoewel ik zeker geen kenner van dit land ben).

Democratie en referenda.

In Nederland hebben wij er voor gekozen om ons te laten vertegenwoordigen door mensen die wij kiezen (althans wij stemmen op een partij en die bepaalt vervolgens wie ons vertegenwoordigen). Het komt echter steeds vaker voor dat wij het niet eens zijn met wat er besloten wordt. Dat denken wij vervolgens op te kunnen lossen door referenda te organiseren. Maar is dat ook echt een oplossing? Nee, want zo’n referendum is niet bindend en wij hebben er dus geen (zekere) invloed mee op de besluitvorming! Een referendum zorgt (zeker als de uitkomst wordt genegeerd) alleen maar in meer wantrouwen in de politiek.

Het is niet te stoppen!

De beelden zijn tragisch, al die vluchtelingen die op zoek zijn naar veiligheid en zekerheid. De reden waarom ze komen maakt eigenlijk niet zoveel uit. Ze komen en daar moeten we iets mee. Terugsturen? Ja dat kan, maar waar heen? Terug naar de oorlog, terug naar het tentenkamp of terug naar de armoede, naar een kansloos leven? Nee dat is natuurlijk geen oplossing. Maar ze allemaal hierheen halen is ook geen oplossing! Het zal dus fundamenteels anders moeten!

Wij zullen er voor moeten zorgen dat de welvaart eerlijker wordt verdeeld, dat er geen reden is om een deel van de wereld te ontvluchten. En het kan, we moeten het alleen ook willen. Als we een beetje van onze rijkdom aan anderen gunnen dan scheelt dat echt een slok op een borrel! Oorlog ontstaat niet omdat mensen willen vechten, oorlog ontstaat omdat mensen in armoede leven en geen toekomst meer zien. Als er dan iemand is die je een toekomst belooft waarin het je beter zal gaan, dan wil je hem wel volgen in de strijd.

Moeten we bang zijn voor de Islam?

Ik denk van niet, we zijn immers ook niet bang voor andere geloven. Maar de Islam is gewelddadig hoor ik u nu zeggen. Is dat zo? Of is een aantal fanatieke moslims gewelddadig? Iedereen die een geloof aanhangt vindt dat zijn geloof het ware is en wil dit daarom ook aan anderen uitdragen. Dat is hun goed recht! Maar om dan maar direct bang te worden dat lijkt mij zwaar overdreven.

De vluchtelingencrisis

Ik heb de wijsheid niet in pacht maar ik weet wel dat je het met praten niet oplost. Er zal iets moeten gebeuren. Iedereen weet dat je een probleem alleen maar oplost als je de oorzaak wegneemt. Het eerste dat er moet gebeuren is dus de oorlog (of zijn het oorlogen) in Syrië beëindigen. Dat gaat niet op de een van de andere dag, maar er moet wel aan begonnen worden. De Verenigde Naties is de enige organisatie die hier iets aan kan veranderen, zij zullen het voortouw moeten nemen door met alle betrokkenen (en dat zijn er inmiddels veel) in gesprek te gaan. Daarnaast kunnen Rusland en de Verenigde Staten ook een belangrijke rol spelen. Zij zullen toenadering tot elkaar moeten zoeken om een eind te maken aan hun onderlinge strijd, als zij het met elkaar eens worden over een oplossing van hun geopolitieke verschillen dan zal dit voorkomen dat dergelijke problemen elders weer de kop op steken. Overigens geldt het bovenstaande voor elke regio waar gestreden wordt (dus ook voor Turkije!).