tekst

De redding van Europa ligt in het Midden-Oosten en Noord-Afrika.

Daar komen immers de grote groepen mensen vandaan die er nu voor zorgen dat de verschillen binnen Europese landen alleen maar groter lijken te worden. Je moet er dus voor zorgen dat ze daar willen blijven! Een hek helpt daarbij niet, dat zegt alleen maar dat wij hen niet binnen willen laten en zolang men wil is er een weg.

De leennorm vergeleken met de huurnorm.

Gisteren werden de nieuwe leennormen (het bedrag dat bij een bepaald inkomen maximaal voor een hypotheek kan worden geleend) voor 2016 bekend gemaakt. Ik heb eens gekeken hoe dat zich verhoudt ten opzichte van de mogelijke huurbedragen.

Een alternatief voor het huidige democratische bestel.

De burgers kunnen zich steeds minder vinden in de politiek, zij voelen zich niet vertegenwoordigd, bedrogen of niet gehoord. Nu kun je niet overal referenda over houden. De meeste Nederlanders vinden dat we geen belasting moeten betalen maar willen wel dat er (bijvoorbeeld) dijken aan worden gelegd. Dus heeft het geen zijn om een referendum te houden of er wel of geen belasting afgedragen moet worden. Wat mij betreft is een vierjaarlijks referendum (gewone verkiezingen dus) eigenlijk wel voldoende.

De onmacht van de politiek

Kijkend naar de peilingen van de laatste tijd zie je een groeiende (papieren) aanhang voor de PVV. Hoe komt dat en, belangrijker, wat is er aan te doen?

Na de laatste verkiezingen bestond de Tweede Kamer uit 11 fracties, sindsdien zijn er 5 bijgekomen. Met 16 fracties is het onderscheid in de standpunten vaak niet groot. Te verwachten is dat van de 5 afsplitsingen hooguit die van Kuzu/Ozturk kans maakt op vertegenwoordiging na de volgende verkiezing.