tekst

Vrijheid geldt voor ons allemaal

De PVV is tegen de Islam.

De belangrijkste reden voor de PVV om tegen de Islam te zijn is de angst voor overheersing door Islamitische wetgeving. Theoretisch zou dat kunnen, de meerderheid beslist. In de praktijk is de kans dat dit gebeurt erg klein er is immers een 75% meerderheid in de Staten Generaal voor nodig. Als het niet via de democratische weg gebeurt dan zou het alleen kunnen via een greep naar de wapens, ook dat zie ik niet zo snel gebeuren. Maar om de kans hierop verder te verkleinen moeten we niet de Islam bestrijden maar mensen opleiden zodat zij zelf keuzes kunnen maken en niet zo maar achter hun geestelijke leiders aan lopen. Een belangrijke oorzaak voor de ontkerkeling van Nederland is het verhogen van het algemene opleidingsniveau als dat niet gebeurd zou zijn dan zouden de dominee en de pastoor nog steeds veel invloed gehad hebben op onze samenleving.

De PVV is tegen Europa.

De belangrijkste reden voor de PVV om tegen Europa te zijn is een financiële. Te veel van "ons" geld gaat naar Europa naar de mening van de PVV. Ook is men van mening dat Europa ondemocratisch is (en dat roept een partij die zelf geen democratische structuur heeft). Het geld zou, volgens de PVV, beter aan binnenlandse zaken (ouderenzorg, verlagen belasting) besteed kunnen worden.
Nu valt daar iets voor te zeggen, de zorg voor ouderen kan beter en een lagere belasting vindt vrijwel iedereen leuk. Maar de vraag is of het daarmee beter wordt besteed dan door het aan Europa te geven. Een betere gezondheidszorg krijg je niet door er meer geld in te pompen, dat krijg je alleen door het beter te organiseren en de excessen er uit te halen. Het voert te ver om hier nu heel erg diep op in te gaan, de kern is dat als je de zorg een menselijke maat geeft dat het dan "vanzelf" beter wordt.
Een lagere belasting geeft mensen meer te besteden maar zorgt er tegelijkertijd voor dat de verschillen tussen mensen groter zullen worden. En aangezien ik denk dat juist de groeiende ongelijkheid (en dan niet alleen op financieel gebied) de oorzaak is voor de onvrede in onze maatschappij gaat dit dus ook niet helpen (wellicht voor een heel korte tijd wel).
Wij moeten er natuurlijk wel voor zorgen dat het geld dat wij aan Europa uitgeven goed wordt besteed! Dat het bijdraagt aan een betere verdeling van de welvaart binnen Europa en een ontwikkeling van duurzame werkgelegenheid. Daarvoor is het wel nodig dat op een aantal gebieden de Europese regels leidend zijn. Volgens mij is dat ook niet erg, wij zijn geen "eiland" dat zelf bepaalt wat er gebeurt, wij hebben te maken met wat er om ons heen gebeurt. Dat is een werkelijkheid die wij moeten accepteren. Europa zal echter wel democratischer moeten worden, dat bereik je niet door op een anti-Europa partij te stemmen maar door voor Europa te kiezen. 

Ik ben tegen de PVV.

De belangrijkste reden om tegen de PVV te zijn is dat zij inspelen op de heersende onderbuik gevoelens, zij wakkeren dit aan zonder er een oplossing voor te bieden. Zij houden deze gevoelens juist in stand, het is de voedingsbodem waarop zij leven. Houd de mensen dom en biedt ze een gezamenlijk doel is hun eigenlijke motto. Wij lossen onze problemen echter alleen op als wij er met z'n allen iets aan willen doen in plaats van alleen maar te roepen dat het aan anderen ligt!

Plaats reactie


Reacties  

0 #1 Ad Elsinger 03-01-2015 15:51
Niets dan lof voor deze blog ik had het niet beter kunnen verwoorden
Grts
Ad
Citeer | Melden aan beheerder