tekst

Een lokaal referendum in Almere?

In Almere heeft D66 in samenwerking met de PVV(!!) een voorstel ingediend voor de invoering van een lokaal referendum. Daarbij gaat het (net zoals landelijk) om een adviserend referendum. Dat betekent dus dat de uitslag van het referendum niet bindend is. Dit gebeurt onder het mom van meer inspraak voor de burger.

Maar krijgt een burger hierdoor wel meer inspraak? Ik denk van niet, want als het echt spannend wordt dan kan de Raad de uitkomst van het referendum negeren. Het effect daarvan zal zijn dat de lokale politiek (voor zover dat nog niet gebeurd is) de geloofwaardigheid zal verliezen.

Nu ben ik ook voor inspraak, maar aan de andere kant vind ik ook dat de politiek zijn werk moet doen. Daarom zou ik veel liever zien dat er een correctief referendum wordt ingevoerd.

Een correctief referendum werkt zo: de gemeenteraad neemt een besluit; dit besluit wordt 30 dagen (of een andere vast te stellen periode) later van kracht tenzij een nader te bepalen percentage van de kiesgerechtigden heeft aangegeven dat zij tegen het genomen besluit zijn. In dat geval wordt het besluit geacht niet genomen te zijn.

Wat zal het effect zijn van een dergelijk referendum?

Als gemeenteraad wil je natuurlijk niet telkens op je bek gaan door een besluit te nemen dat achteraf wordt weggestemd. Wat doe je dan? Dan zorg je dat je besluiten neemt waarvan je met enige zekerheid weet dat de bevolking het er mee eens is. Je besluiten worden dus vanzelf beter, daardoor zal er steeds minder gebruik gemaakt worden van het correctief referendum.

Om dit te bereiken zullen raadsleden zich veel meer (al of niet via Social Media) laten informeren over wat er onder de bevolking leeft.

Dus mijn advies luidt: “Als je wilt dat bestuurders beter functioneren voer dan een correctief referendum in”. Inspraak achteraf blijft mogelijk maar wordt steeds minder noodzakelijk.

Plaats reactie