tekst

Een referendum, is dat nu nodig?

Ja, zal er binnen D66 direct geroepen worden, de politiek moet vernieuwd worden en daarbij past een referendum want daardoor wordt het mogelijk om de bevolking meer bij de politiek te betrekken! Nee, wordt er binnen de VVD gehoord want het gaat allemaal goed er is niets aan de hand dus waarom zou je veranderen?

Het is duidelijk de politiek is het er niet over eens. Toch is het landelijk inmiddels ingevoerd, nu rijst echter de vraag (bijvoorbeeld in Almere) of er ook behoefte is aan een lokaal referendum.

Een raadgevend of een bindend referendum?

Het landelijk ingevoerde referendum is een raadgevend referendum, de politiek is niet gebonden om de uitslag te respecteren. Een alternatief is het bindend referendum waarbij de uitkomst wel altijd gevolgen heeft.

Op 6 april wordt in Nederland voor de tweede keer een referendum georganiseerd. Het eerste referendum (over de vaststelling van een Europese grondwet) werd gehouden in 2005. Een ruime meerderheid stemde tegen, de regering heeft dat echter naast zich neergelegd en heeft toch ingestemd. Het komende referendum gaat over het associatieverdrag tussen Europa en de Oekraïne. Dan zij Geen Stijl, maar met een onjuiste motivatie, zijn de benodigde handtekeningen ruimschoots gehaald. Kijkend naar de peilingen lijkt de meerderheid tegen het associatieverdrag te gaan stemmen. Als dat zo is dan is de kans groot dat de regering (er is in feite al met dit verdrag ingestemd) ook dit keer de uitkomst zal negeren.

Wat zijn de gevolgen als de uitslag opnieuw wordt genegeerd?

Ik heb de indruk dat het vertrouwen in de politiek na het eerste referendum is afgenomen. Ook het huidige kabinet (hoe onafwendbaar dit wellicht ook was) heeft (door beide regeringspartijen moest op belangrijke punten veel water bij de wijn worden gedaan) niet bijgedragen aan een herstel van het vertrouwen in de politiek. Als “de stem van het volk” opnieuw niet wordt gehoord dan zal het vertrouwen ongetwijfeld nog verder afnemen.

Waarom raadpleeg je het volk en doe je er vervolgens niets mee?

Het is net alsof je aan je kinderen vraagt of ze wel of niet een dagje naar het strand willen en als ze daar ja tegen zeggen dat je dan niet gaat. Iedereen kan zich de teleurstelling bij de kinderen voorstellen maar dat geldt kennelijk niet voor de mensen die bij het referendum de meerderheid hebben behaald. Ik neem aan dat de meeste ouders dat bij hun kinderen niet zouden doen, waarom doen we het dan wel richting de bevolking.

Is een referendum wel gewenst?

Als het goed is dan zou een referendum niet nodig moeten zijn dan neemt de regering (de gemeenteraad) een dusdanig besluit dat de wensen die bij de bevolking leven zoveel als mogelijk worden meegenomen. Dan is er geen onvrede over de genomen besluiten en zal er nauwelijks gebruik gemaakt worden van de mogelijkheid om een referendum te laten organiseren. Het parlement werkt dan zoals je zou mogen verwachten en dan dient de wet meer als “stok achter de deur”. Maar dan nog blijft de vrijblijvendheid van het huidige referendum een probleem, want die “stok achter de deur” blijkt dan slechts een twijgje. Dus als je al een voorstander van een referendum bent dan zou je voor een bindend referendum moeten kiezen!

Zijn er alternatieven voor het huidige referendum?

Ja, die zijn er. Als eerste alternatief noem ik een goed werkende overheid, als de overheid doet wat het hoort te doen dan is een referendum niet nodig. Wellicht ben ik daar te optimistisch over.
Als tweede noem ik een correctief referendum. Hierbij doet de politiek wat het hoort te doen en is er nadat een wet door de Tweede Kamer is aangenomen een “periode ter overweging” waarin mensen die het oneens zijn met een besluit dat kunnen laten weten. Als een derde van de stemgerechtigden tegen het aannemen van de wet stemt dan wordt de wet als niet aangenomen geacht te zijn. (Ik kies bewust voor een lager percentage dan 50 omdat er ook rekening gehouden moet worden met een belangrijke minderheid.)
Het voordeel van deze werkwijze is dat elke wet getoetst wordt, waardoor de politiek steeds beter zal gaan functioneren. Bovendien hoeven alleen de mensen die tegen de wet zijn actie te ondernemen.

Plaats reactie