tekst

Samenwerking is essentieel!

Als de peilingen voor de verkiezingen (maart 2017) bewaarheid worden dan zal de PVV de grootste zijn en wordt het formeren van een (werkbaar) kabinet monnikenwerk. De enige combinatie van drie partijen die een (krappe) meerderheid lijkt te halen is de samenwerking van PVV/VVD en CDA. Een alternatief zou gevonden kunnen worden met een basis van VVD/CDA/D66 en een partij uit de linkse hoek (SP, PvdA en GroenLinks) die dan ongeveer 12 stemmen mee moet nemen om een meerderheid te krijgen.

Er zal dan geen sprake zijn van substantiële invloed van Links op het te voeren beleid. Een voortzetting (of zelfs verslechtering) van het huidige beleid zal dan het gevolg zijn. 

De enige manier waarop er enige sprake van invloed kan zijn door de Linkse partijen is als er samengewerkt gaat worden. Met een blok dat (op basis van een van de laatste peilingen ) 35 zetels inbrengt moet rekening gehouden worden. Sterker, een dergelijk blok zou de grootste politieke factor zijn en wellicht het voortouw kunnen nemen bij de vorming van een kabinet (ook dat wordt niet eenvoudig). Met 21 zetels in de Eerste Kamer is deze combinatie ook daar een goede basis.

Er moet dan wel een modus worden gevonden waarbij de eigenheid van de drie samenwerkende partijen gewaarborgd wordt zodat zij elk hun eigen inbreng in het debat in de kamer kunnen hebben. Ik denk dat dit kan.

Als de partijen de verkiezingen ingaan op basis van hun eigen programma met daarboven afspraken voor een te voeren beleid op een aantal voor hen belangrijke punten dan kan de kiezer op basis van zowel de programma's als het samenwerkingsconcept nuances aanbrengen. Het is dan wel van belang dat elk der partijen ook hun specifieke standpunt over de onderwerpen in het samenwerkingsconcept vermeld. Door dan voor een van de drie partijen te stemmen kunnen de kiezers een richting aangeven. 

Natuurlijk betekent het niet dat het samenwerkingsconcept dan een op een zal worden overgenomen in het regeerakkoord, er is immers nog minimaal een vierde partij nodig. Er zullen dus ook intern afspraken moeten worden gemaakt over de bandbreedte die er is om te onderhandelen.

Zonder samenwerking is Linkse invloed op het regeringsbeleid de komende jaren een utopie, het wordt dus tijd voor een echte en vergaande samenwerking

 

 

Plaats reactie