tekst

Territorium denken.

Zo in de dagen tussen Kerst en Oud en Nieuw is er altijd wel een moment om je eigen gedrag te overdenken. Wat heb ik er aan gedaan om tot een betere wereld te komen? Het bedroevende resultaat van deze overpeinzingen is: “NIETS”! Natuurlijk heb ik er wel over nagedacht, gekeken of ik iets bij kon dragen aan het “kantelen” van onze maatschappij. Maar net als de meeste “kanteldenkers” is het bij denken gebleven. Ik ben niet in staat geweest om op enige manier bij te dragen aan een werkelijke verandering. Dat stemt mij somber.

Overigens is “kantelen” naar mijn idee niet voldoende; het zal rigoureus anders moeten. Verdere uitbouw van het kapitalisme betekent op termijn het einde van de democratische maatschappij en zal leiden tot chaos. Een strijd van het “volk” tegen het “kapitaal” (er is inderdaad niets nieuws onder de zon). Zolang er gedacht wordt in “wij” en “zij” dan lossen wij het niet op.

Het maakt eigenlijk niets uit of je gelooft in het scheppingsverhaal of in de leer van de evolutie. Beide geloven hebben namelijk één ding gemeen: het ontstaan van de aarde. Of je nu gelooft of dat door God (welke naam je ook aan deze God wilt geven) is gedaan of dat onze leefomgeving een product is geweest van het samenkomen van enkele elementen in beide gevallen was er op enig moment de mens. Het enige verschil zou kunnen zijn dat bij het scheppingsverhaal man en vrouw als unieke wezens zijn geschapen en dat bij de evolutieleer de mens op verschillende plaatsen uit andere soorten zou kunnen zijn geëvolueerd (de wetenschap gaat er echter vanuit dat dit slechts op één plek is gebeurd). Als wij de wetenschap mogen geloven dan stammen wij dus zowel in het scheppingsverhaal als in de evolutieleer van dezelfde voorouders af.

Net als de meeste andere levende wezens hebben wij een territoriale drift, wij hebben ruimte nodig om voldoende voedsel te verkrijgen (of dat nu door de jacht is of door het te verbouwen). En territoriale drift leidt tot strijd omdat niet elk territorium evenveel oplevert. Als aanhanger van de evolutieleer denk ik dat deze territoriumdrift heeft geleid tot de creatie van “het geloof” (zie hier voor mijn eerdere blog: En de mens creëerde: het geloof.).

Als wij het er over eens zijn dat wij allemaal van dezelfde voorouders afstammen dan kan het niet anders dan dat wij het ook eens zijn over onze gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het voortbestaan van de wereld. Alleen door niet langer in “wij” en “zij” te denken maar in “ons” te geloven kunnen wij er voor zorgen dat de wereld voldoende ruimte biedt voor ons allemaal. Daar past een kapitalistisch systeem niet in omdat dit gebaseerd is op het maken van “persoonlijke” winst. Als wij beseffen dat de aarde van ons allemaal is dan leidt het maken van “persoonlijke” winst (het vergroten van je eigen territorium) tot “persoonlijk” verlies van anderen.

Het is de hoogste tijd dat wij eens gaan kijken of we door te delen uiteindelijk niet veel beter af zijn dan door ons territorium te beschermen.
Mijn voornemen voor 2016 luidt dan ook: “Onderzoek of samenwerking uiteindelijk niet tot een voor iedereen beter resultaat leidt.” Wie gaat mij daarbij helpen?

Plaats reactie