tekst

De redding van Europa ligt in het Midden-Oosten en Noord-Afrika.

Daar komen immers de grote groepen mensen vandaan die er nu voor zorgen dat de verschillen binnen Europese landen alleen maar groter lijken te worden. Je moet er dus voor zorgen dat ze daar willen blijven! Een hek helpt daarbij niet, dat zegt alleen maar dat wij hen niet binnen willen laten en zolang men wil is er een weg.

Het is ook niet voldoende als wij er voor zorgen dat er meer en grotere/betere opvangkampen komen. Wij zullen iets moeten doen aan de vrede en aan de welvaart in die landen. Als aan de basisbehoeften van de mens wordt voldaan dan is de drang om ergens anders naar toe te willen veel minder. Dan wordt ook de drang om op gewelddadige manier een verbetering te willen realiseren kleiner.

In eerste instantie gaat het dus om verbetering van de welvaart en het mooie is daar kunnen wij ook voordeel van hebben. Meer welvaart daar betekent immers dat de vraag naar producten groter wordt en dus onze (en dan heb ik het over Europa) export kan groeien.

Wellicht zegt u nu, het politieke systeem in deze landen laten het niet toe. Ja dat is misschien een probleem, maar ook dat is maar op één manier op te lossen: meer welvaart! Ook in Europa is de ontwikkeling van de democratie immers pas goed op gang gekomen met de (voorzichtige) groei van de welvaart. Of u zegt, dat lukt niet want de corruptie in die landen is groot. Ja, ook dat is een probleem. Het wordt echter niet opgelost door dat alleen maar te benoemen. Wij moeten er wat aan doen en dat kan door er direct te investeren en zo zelf de werkgelegenheid te stimuleren.

Ook zal bevordering van de welvaart daar het voor de vluchteling van nu makkelijker maken om terug te gaan naar zijn geboortegrond.

Ik begrijp dat dit het probleem van nu niet oplost, maar dat doet een hek ook niet! Dat probleem zal Europa nu echt met elkaar op moeten lossen!

Plaats reactie