tekst

Een alternatief voor het huidige democratische bestel.

De burgers kunnen zich steeds minder vinden in de politiek, zij voelen zich niet vertegenwoordigd, bedrogen of niet gehoord. Nu kun je niet overal referenda over houden. De meeste Nederlanders vinden dat we geen belasting moeten betalen maar willen wel dat er (bijvoorbeeld) dijken aan worden gelegd. Dus heeft het geen zijn om een referendum te houden of er wel of geen belasting afgedragen moet worden. Wat mij betreft is een vierjaarlijks referendum (gewone verkiezingen dus) eigenlijk wel voldoende.

Je moet er echter wel anders mee omgaan. Partijen moeten een toekomstvisie presenteren op basis waarvan zij het land zouden willen besturen. Op basis van deze visie geven de burgers hun stem aan een visie. Mensen die zich in geen enkele van de gepresenteerde visies kunnen vinden stemmen blanco.

Als na het telen van de stemmen blijkt dat meer dan 30% van de stemmen blanco is dan betekent het dat een groot deel van de burgers zich niet in een visie kunnen vinden. Op dat moment moeten er nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven waarbij de partijen hun visie kunnen aanscherpen of het beter uit kunnen leggen.

Op het moment dat er voldoende niet blanco stemmers zijn dan wordt de Tweede Kamer aangesteld. De gekozen vertegenwoordigers gaan vervolgens aan de slag om een plan voor vier jaar op te stellen. Dit kan met verschillende meerderheden worden gedaan. Als dit plan klaar is dan gebeuren er twee dingen:

  • Er wordt een correctief referendum uitgeschreven waarbij de bevolking zich uit kan spreken over het plan;
  • Er worden bewindslieden aangezocht die het plan gaan uitvoeren en die de kamer regelmatig informeren over de voortgang. Doet een bewindspersoon het goed dan mag hij (of zij) blijven, als hij het niet goed doet dan wordt hij vervangen.

Voor alle wetten die door de Tweede Kamer aangenomen worden wordt een correctief referendum uitgeschreven. Als er geen meerderheid voor deze wet is dan wordt deze herroepen. Omdat men zal willen voorkomen dat dit gebeurt zal men veel beter dan nu gebeurt uit moeten leggen waarom deze wet wordt ingediend. Als het goed is dan zal een correctief referendum nooit tot het afblazen van een wet leiden. Dit is een eerste gedachte. Wie denkt er mee?

Plaats reactie