tekst

Waarom de Neuro geen goed idee is.

Er gaan al een tijdje geluiden op om de Euro te splitsen in de Neuro (voor de Noordelijke landen) en een Zeuro (voor de Zuidelijke landen). Nog los van de namen vind ik dat geen goed idee. Ik zal aangeven waarom aan de hand van de verschillen tussen Nederland en Bulgarije (hoewel ik zeker geen kenner van dit land ben).

Nederland is een goed ontwikkeld land met een goede infrastructuur en (nog steeds) goede sociale voorzieningen. Het minimumloon in Nederland bedraagt bijna € 1.500,--. Bulgarije is een nog nauwelijks ontwikkeld land met een zeer beperkte infrastructuur en beperkte sociale voorzieningen. Het minimumloon in Bulgarije is nog geen € 250,-- (jan. 2015m Eurostat).

Wellicht denkt u dat het leven in Bulgarije dan veel goedkoper is. Deels is dat natuurlijk waar maar in winkels (ik ben in een Lidl geweest) zijn de meeste prijzen (ongeveer) gelijk aan Nederland. Voor Bulgaren is Nederland (als ze hier werk kunnen krijgen) dus het beloofde land. Een deel van de werkgelegenheid in Bulgarije is het gevolg van de lage lonen. Kledingleveranciers halen productie van het Verre Oosten naar Bulgarije omdat het verschil in kosten niet zo groot meer is. Bulgarije is dus een lage lonen land binnen de grenzen van de Europese Commissie. Bedrijven die in Bulgarije produceren hebben er dus geen baat bij als de lonen in Bulgarije (fors) stijgen.

Zou een splitsing van de Euro tot verkleining van deze verschillen leiden of is vergroting juist het gevolg?

Om daar iets over te kunnen zeggen moet je een inschatting maken van de gevolgen van een dergelijke splitsing. Een veelgehoord argument is dat de Zuidelijke landen dan zelf over hun valuta kunnen besluiten (dit is natuurlijk maar deels waar zolang ze samen een muntunie vormen) en dat ze het daardoor beter krijgen. De vraag is echter of dat zo is. Voor Bulgarije zou het betekenen dat de dagelijkse boodschappen (het meeste wordt geïmporteerd) duurder worden. De armoede van de bevolking wordt dus groter. Daar staat tegenover dat er meer werkgelegenheid ontstaat doordat nog meer producenten (van arbeidsintensieve producten) Bulgarije zullen opzoeken om daar goedkoop te kunnen produceren. Dat is dan vanzelfsprekend goed voor de werkgelegenheid, maar alleen als de devaluatie niet gecompenseerd wordt door een loonstijging. Bulgarije schiet er dus niet veel mee op. Voor de Noordelijke landen is het misschien wel gunstig; Bulgaarse producten worden goedkoper en doordat er meer geproduceerd wordt stijgt dat voordeel ook nog. Maar is dat wel zo? Zal er geen werkgelegenheid van de Noordelijke landen verplaatst worden naar Bulgarije? Ja die kans is er, dus dan is het niet goed voor de werkgelegenheid in de Noordelijke landen. Wie hebben er dan wel baat bij? Eigenlijk alleen de producenten want hun marges worden groter en als zij dat vertalen in een lagere prijs dan heeft ook de consument er voordeel bij. Dat kan echter weer een lagere inflatie tot gevolg hebben (en daar schijnen economen niet van te houden).

Volgens mij is een splitsing van de Euro dan ook geen goed idee. Het zal de verschillen tussen de landen vergroten en dat zal uiteindelijk voor onrust (men wil nu eenmaal een betere toekomst) zorgen. Europa zal er voor moeten zorgen dat de interne verschillen kleiner worden, alleen dan heeft de invoering van de Euro zin gehad.

Plaats reactie