tekst

Democratie en referenda.

In Nederland hebben wij er voor gekozen om ons te laten vertegenwoordigen door mensen die wij kiezen (althans wij stemmen op een partij en die bepaalt vervolgens wie ons vertegenwoordigen). Het komt echter steeds vaker voor dat wij het niet eens zijn met wat er besloten wordt. Dat denken wij vervolgens op te kunnen lossen door referenda te organiseren. Maar is dat ook echt een oplossing? Nee, want zo’n referendum is niet bindend en wij hebben er dus geen (zekere) invloed mee op de besluitvorming! Een referendum zorgt (zeker als de uitkomst wordt genegeerd) alleen maar in meer wantrouwen in de politiek.

Referenda (zeker in de huidige vorm) zijn dan ook geen oplossing. Den enige oplossing die zal werken is dat beter wordt uitgelegd waarom een besluit genomen wordt. Pas als dat goed gebeurt dan kunnen er ook referenda worden gehouden. Ik pleit dan ook voor de invoering van referenda onder de voorwaarde dat dit gebeurt op basis van genomen besluiten. Nu zult u zeggen maar dat gebeurt bijvoorbeeld met het referendum over de Oekraïne toch? Nee dat is niet zo want de regering heeft wel een besluit genomen maar de meesten van ons zullen niet weten wat de overwegingen waren om dat besluit te nemen. En dan is het makkelijk om de bevolking zover te krijgen dat zij een handtekening zetten onder een oproep om ergens tegen te zijn. Maar weet u waarom u getekend heeft?

Het moet dus anders! Als we er nu eens voor zorgen dat elk besluit dat door de regering wordt genomen goed wordt onderbouwd (en dan heb ik het niet over de “discussie” in de Tweede Kamer, dat is slechts show). Het besluit is dan genomen en iedereen is in de gelegenheid om dat besluit te beoordelen op basis van de argumenten. Vervolgens moet er binnen een maand een referendum georganiseerd worden waarin de bevolking zich over dit besluit bindend kan uitspreken. Dit zal er voor zorgen dat de regering een besluit niet ligt zal nemen.

Als we dit niet willen dan zit er maar een ding op, dan moeten we accepteren dat een regering besluit en dat dit onherroepelijk is. In elk geval is duidelijk dat bijeenkomsten waarin de bevolking wordt gevraagd wat ze van iets vinden zinloos zijn. De schreeuwers zijn er, de neutralen blijven weg en de voorstanders wagen zich meestal niet in een dergelijke discussie.

Plaats reactie