tekst

Moeten we bang zijn voor de Islam?

Ik denk van niet, we zijn immers ook niet bang voor andere geloven. Maar de Islam is gewelddadig hoor ik u nu zeggen. Is dat zo? Of is een aantal fanatieke moslims gewelddadig? Iedereen die een geloof aanhangt vindt dat zijn geloof het ware is en wil dit daarom ook aan anderen uitdragen. Dat is hun goed recht! Maar om dan maar direct bang te worden dat lijkt mij zwaar overdreven.

Kijk eens een paar jaar terug, ergens in de vijftiger jaren van de vorige eeuw. Toen waren de tegenstellingen tussen Rooms Katholieken en Protestanten nog groot. Ze vochten elkaar niet de tent uit maar een gemengd huwelijk was nog niet erg gewoon. Ook een huwelijk tussen iemand die gelovig was werd niet door iedereen zomaar geaccepteerd. Die “gemengde” huwelijken hebben echter wel bijgedragen aan het verkleinen van de verschillen en vooral aan de acceptatie van andere geloven.

De komende jaren zullen er ook moslims met anders of niet gelovigen trouwen, dat zal onvermijdelijk tot een verkleining van de verschillen leiden en ook voor onderling meer begrip. We hebben dus de keus. Of we leven vanaf nu in angst (met dank aan Geert Wilders) of we gaan de uitdaging en de dialoog aan!

Plaats reactie