tekst

Schreeuwen helpt!

De democratie in Nederland is in gevaar. Niet langer regeert de gekozen meerderheid maar is de macht aan het volume. Voorganger in dit geheel is Geert Wilders. Hij schreeuwt, tiert en luistert niet. Zijn woord is de waarheid elk ander geluid is dom, nergens op gebaseerd en niet de mening van “het volk”. Met dit gedrag verdwijnt ook de dialoog uit het parlement, het verwordt tot een verweer tegen het geschreeuw (D66) of afzwakking ervan met de hoop er electoraal een graantje van mee te kunnen profiteren (VVD). Andere partijen (PvdA, SP, GroenLinks) negeren het geschreeuw vooral en gaan door met hun eigen mantra’s.

Maar hoe bestrijd je het geschreeuw dan wel? Er zijn volgens mij maar twee manieren: je overschreeuwt (maar daarmee treed je toe tot het kamp der schreeuwers en niet democraten) of je reageert niet op het geschreeuw (je laat Wilders dus gewoon zijn verhaal doen in de Tweede Kamer en gaat in je eigen spreektijd vooral in op de argumenten die het geschreeuw weerleggen, eventuele interrupties van Wilders negeer je door te zeggen dat je dat al in je betoog hebt opgenomen). Je geeft vooraf aan Wilders aan dat je, zolang hij niet inhoudelijk op tegenargumenten reageert (want dat doet hij nu niet) je niet meer met hem in debat gaat en hem zult negeren. In het huidige parlement is het onwaarschijnlijk dat alle partijen zich hierbij aan zullen sluiten. Dat is niet erg, wel is van belang dat alle traditionele partijen (dus ook de SGP) het wel doen. Dit omdat daarmee een brede afspiegeling van de Nederlandse bevolking wordt gewaarborgd.

Tot zover over de politiek. Maar wat doe je nu in je eigen stad, je eigen wijk. Opstaan en laten merken dat je er tegen bent, niet door te schreeuwen maar vooral door duidelijk te maken dat je het niet met het geschreeuw eens bent en dit natuurlijk beargumenteren.

Waarom ben ik het niet met Geert Wilders eens? Laat ik eerst een nuancering aanbrengen: ik ben het met iedereen die zegt dat opvang in de regio de voorkeur verdient eens, op dit punt ben ik het dus ook met Geert Wilders eens. Echter opvang in de regio moet dan wel goed geregeld zijn en perspectief bieden op een goede toekomst. Tentenkampen waar mensen jaren in worden ondergebracht zijn dat niet! Die zijn eerder een aanmoediging om verder te trekken. Leven in een oorlog is niet houdbaar, maar jarenlang leven in een tentenkamp is bijna net zo erg. Dat mensen daaruit wegvluchten kan ik mij dus voorstellen. Dus ja wij moeten elke vluchteling opvang aanbieden en kansen bieden. Waarbij we de mogelijkheid van terugkeer niet uit moeten sluiten. Tegelijkertijd moeten wij er voor zorgen dat de leefomstandigheden overal verbeteren en dat iedereen (in zijn eigen land/regio) de kansen krijgt die wij hebben. En ik verzeker u dat kan! Dat kan door de bevolking daar duidelijk te maken dat zij de kansen moeten grijpen die er liggen. Daar moeten wij hen wel bij helpen.

Om hen echt te kunnen helpen moet er fundamenteel iets veranderen aan de verdeling van de welvaart. Tegelijkertijd kan dan een andere bijl aan de wortel van de democratie worden aangepakt: "De macht van het grote geld".

Plaats reactie