tekst

Het einde van het arbeidscontract?

Op zich zou ik er overigens geen bezwaar tegen hebben als de arbeidsmarkt verder geflexibiliseerd wordt, maar dan moet er eerst wel het nodige veranderen. Zolang een groot deel van de mensen voor hun levensonderhoud afhankelijk is van betaald werk zal er voor gezorgd moeten worden dat zij hiervoor ook redelijk worden beloond en er zal ook geregeld moeten worden dat ze niet zomaar aan de kant gezet kunnen worden. Want dat is wat er zal gebeuren als er geen maatregelen worden genomen om werknemers te beschermen. Dan geldt het recht van de sterkste en dat is, zeker met de huidige arbeidsmarkt, de werkgever. 

Een mogelijke oplossing is de invoering van een basisinkomen, dan is er bij een aantal mensen minder behoefte aan inkomsten uit arbeid. Daardoor wordt de arbeidsmarkt krapper en wordt arbeid beter betaald. Een andere mogelijkheid is om de betrokkenheid van de werknemers bij een bedrijf te vergroten door ze naast een inkomen ook een aandeel in het bedrijf (en daarmee zeggenschap in de aandeelhoudersvergadering) te geven. Dat voorkomt ook dat het belang van de aandeelhouders nog meer gaat prevaleren dan nu het geval is (een goed voorbeeld hiervan is de gang van zaken rond V&D in de laatste jaren.

Kortom flexibilisering van de arbeidsmarkt is prima zolang er met de belangen van alle betrokken zorgvuldig wordt omgegaan en helaas is gebleken dat je dit niet zomaar aan alle werkgevers kunt overlaten!

  

 

Plaats reactie