tekst

Over vrijheid

Een parlementariër of een gemeenteraadslid die pleit voor een beperking vooraf handelt naar mijn mening is strijd met de wet.

Het tweede punt, vrijheid van onderwijs, wordt daarentegen wel strikt gehandhaafd. Iedereen die een school wil stichten kan dat doen. Natuurlijk hoort dat ook want het staat nu eenmaal in de wet. Maar is dit wel zo verstandig? Helpt vrijheid van onderwijs wel bij het bevorderen van begrip voor elkaar? Ik denk van niet, ik denk dat het beter zou zijn als onderwijs op basis van het geloof verboden zou zijn omdat het de integratie tegenwerkt. Hetgeen overigens niet wil zeggen dat het onderwijs niets met "geloof" zou moeten doen. Als onderdeel van maatschappijleer zouden alle kinderen over de verschillende godsdiensten en hoe die zich verhouden tot bijvoorbeeld de leer van Darwin moeten leren zodat zij zich zelf een beeld kunnen vormen en, als ze zo ver zijn, hun eigen keuzes kunnen maken.

Wat mij betreft wordt vrijheid van meningsuiting in het vervolg strikt gehandhaafd en wordt vrijheid van onderwijs vervangen door "het recht op het verwerven van kennis".

 

 

Plaats reactie