tekst

Dweilen met de kraan open.

Maar wat is dan het probleem? Armoede en het gebrek aan zicht op een goede toekomst.

En vaak geldt dat als je iets niet hebt wat je elders wel denkt te krijgen dan ga je dat halen. Goedschiks of kwaadschiks.

De oplossing is dus vrij eenvoudig: zprg er voor dat men het in de regio beter krijgt en dan stopt de stroom vanzelf. Opvang in de regio gaat echter niet helpen. Daarmee zorg je er alleen voor dat mensen met problemen bij elkaar kruipen en de problemen zich concentreren. Een dergelijk oplossing is een voedingsbodem voor extremisten en zal tot meer geweld leiden. Het kan dus alleen door er voor te zorgen dat men het in de probleemgebieden echt beter krijgt. En om dat te regelen is een hoop geld nodig en dat hebben wij er niet voor over. Wij geven dat geld liever uit aan wapens zodat ze het onderling uit kunnen zoeken. Vaak worden die wapens uiteindelijk weer tegen ons gebruikt. De eerste maatregel die dus genomen moet worden is: geen wapens meer naar groepen in probleemgebieden.

Daar redt je het echter niet mee, want er zijn al wapens en die zijn veelal in het bezit van een partij die er geen belang bij heeft dat de leefomstandigheden beter worden. Dat zou immers het einde van hun macht kunnen betekenen. De tweede maatregel is dan ook: ontwapening van de regio. Maar als je dat doet dan moet je wel voor bescherming zorgen anders wordt de regio overgenomen door gewapende groepen van buiten de regio. De derde maatregel is dus: zorg dat het gebied veilig is en blijft.

Nu komt echter het moeilijkste deel. Er moet voor gezorgd worden dat de regio meer welvaart krijgt. Van groot belang voor een goede ontwikkeling is de infrastructuur. Een goede infrastructuur kan er ook voor zorgen dat de bevolking zich niet op een plek concentreert. Ook moet worden gekeken op welke manier de regio bij kan dragen aan de wereldeconomie en hoe dit moet worden opgezet. In de tijd die nodig is om de infrastructuur op orde te brengen (levert veel werk op waardoor de armoede direct al afneemt) moet hier een plan voor worden ontwikkeld.

Hiermee is de basis gelegd en moet men aan de gang. Dat is geen taak voor de overheid, bedrijven moeten dit oppakken daarbij moet er echter wel voor gezorgd worden dat de winsten van deze bedrijven (grotendeels) in de regio blijven en niet wegvloeien naar elders. Crowdfunding en een op voorhand vastgelegd rendement kan hier wellicht uitkomst bieden. Om de regio te ontwikkeling is ook kennis nodig, de mensen die bereid zijn om die kennis over te brengen moeten hiervoor gefaciliteerd worden. Zij moeten vanuit de overheid (ontwikkelingssamenwerking) de garantie krijgen dat hun daar te behalen inkomen (een voorwaarde om voor de regeling in aanmerking te komen is dat men lokaal inkomen kan verwerven) wordt aangevuld tot het inkomen dat ze hier verdienen. 

Bij al deze zaken moeten wij er wel voor waken om onze normen en waarden als universeel toepasbaar te verklaren. Wij moeten ons er bewust van zijn dat maatschappelijke ontwikkeling moet groeien, het opleggen van een systeem werkt niet. Bovendien is het nog maar de vraag of onze Westerse samenleving wel de aangewezen manier is om de problemen in de wereld op te lossen.

Kortom: wij moeten het probleem eens van de andere kant bekijken en vanuit die positie aan een oplossing gaan werken.   

 

Plaats reactie