tekst

De ondergang van de linkse politiek.

Nadat de kruitdampen van de verkiezingen voor Provincial Staten zijn opgetrokken wordt het tijd voor het kabinet om zijn wonden te likken en te kijken op welke manier het verder kan. Een nadere analyse van de verkiezingsuitslag geeft echter, zeker als je voorkeur op links licht, veel meer te denken.

Ik zal een poging wagen om de gevolgen van de uitslag voor de linkse politiek te analyseren en aangeven waarin ik denk dat een mogelijke oplossing kan worden gevonden

Uitslagen vergeleken met de uitslag van 2011:

Kabinet   2011 2015 Verschil
VVD 19,5% 15.8% -3,7%
PvdA 17,3% 10,0% -7,3%
   36,8% 25.8% -11,0%
       
 C3  2011 2015 Verschil
D66 8,3% 12,3% 4,0%
CU 3,3%  4,0% 0.7%
SGP 2,2%  2,8%  0,6%
  13,8% 19,1% 5,3%
       
Links 2011 2015 Verschil
PvdA 17,3% 10,0% -7,3%
SP 10,1% 11,6% 1,5%
GroenLinks 6,3% 5,3% -1,0%
  33,7% 26,9% -6.8%

Duidelijk is dat de kabinetspartijen hebben verloren en dat de partijen uit de zogenoemde “Constructieve Drie” hebben gewonnen. Van de linkse partijen heeft alleen de SP gewonnen. Bovendien is het verschil in verlies tussen voor de VVD en de PvdA aanzienlijk.

Wat is hieruit mijn conclusie?

Als eerste wil ik opmerken dat op rechts de enige concurrentie die de VVD heeft van de PVV komt en dit is, naar mijn mening en gelet op de opstelling van de PVV, geen serieuze concurrentie te noemen. Op links hebben de kiezers in de SP wel een alternatief links van de PvdA.

Dit zou een verklaring kunnen zijn voor het grotere verlies van de PvdA ten opzichte van de VVD en de winst van de SP. Daarnaast kan de winst van de C3 naar mijn mening worden verklaard doordat deze partijen er met hun steun aan het kabinet er vaak in geslaagd zijn om het “rechtse” beleid van de coalitie enigszins naar “links” bij te buigen. Het lichte verlies van GL kan wellicht worden verklaard door het feit dat hun instemming met een aantal plannen naar de mening van de kiezers een te rechts beleid mede mogelijk hebben gemaakt.

Het lijkt er dan ook op dat een belangrijk deel van de Nederlanders het eens is met het gevoerde kabinetsbeleid en dat daarnaast een kleiner deel van de Nederlanders het kabinetsbeleid niet links genoeg vindt.

De stijging van het CDA denk ik te kunnen verklaren als een protest tegen een aantal onderdelen van het kabinetsbeleid (o.a. rond de Zorg).

Hoe nu verder?

Omdat een deel van het Linkse electoraat richting D66 lijkt weg te vloeien (terwijl D66 in principe een rechts beleid voor staat) neemt de invloed van de linkse partijen in totaal af en zal er, als het zo door gaat, in de toekomst geen grote invloed uit uitgeoefend kunnen worden op het regeringsbeleid.
Als men dat wil dan is dat prima, maar als men dat niet wil dan zal er iets moeten gebeuren. Dan zal er op links serieus moeten worden samengewerkt en dan zal men op een aantal punten gezamenlijk beleid moeten ontwikkelen en daar vierkant achter gaan staan. Met de PvdA in de coalitie lijkt dat lastig maar mij lijkt het niet onmogelijk.

Het lijkt mij onverstandig om hier een nieuwe partij voor op te richten maar wellicht is er wel een mogelijkheid om mensen te mobiliseren om de partijen op links aan te moedigen om nu eindelijk eens werk te maken van een serieuze samenwerking. kijk eens op: solinks.nl.

Plaats reactie