tekst

Waarom ik niet op een ouderenpartij stem!

Nu kan ik mij de situatie van 1854 niet meer herinneren dus heb ik het even opgezocht op: Politieke Geschiedenis. In dit document komt 1854 niet voor en wordt 1848 (grondwetsherziening) genoemd als het moment waarna volksvertegenwoordigers rechtstreeks worden gekozen (tot dan worden de leden van de tweede kamer gekozen door de Noordelijke en Zuidelijke provincies). Stemrecht geldt dan alleen voor het deel van de bevolking dat een bepaald bedrag aan belastingen betaalt. Pas in 1917 wordt het kiesstelsel wederom gewijzigd en wordt het algemeen kiesrecht voor mannen ingevoerd. Vanaf 1919 geldt het algemeen stemrecht ook voor vrouwen.

Voor mij is dan ook onduidelijk wat OPA bedoelt. Kennelijk is vooral “zonder last en ruggespraak” van belang. Maar dat geldt voor elk kamerlid, dus ook hierin vind ik geen motief om op OPA te stemmen. Toch is het bij OPA anders, er is immers geen partij (en dus ook geen programma). Voor OPA is “zonder last en ruggespraak” kennelijk gelijk aan: “je stemt maar wat je goed dunkt”! Maar hoe weet ik dan waarvoor ik kies, wat er met mijn stem gebeurt?

Daarvoor heb ik het manifest van OPA geraadpleegd. Ik herhaal het hier voor het gemak even:

  • Leeftijdsdiscriminatie dient op alle fronten bestreden te worden. Ouderen moeten weer actief mee gaan doen aan het politieke proces. Ze zijn thans ondervertegenwoordigd in beslissingsorganen.
  • Een betere vertegenwoordiging van de ouderen in de politiek wordt actief nagestreefd en overal waar mogelijk bevorderd.
  • Respect tussen jong en oud is een voorwaarde voor een gezonde samenleving. Het actief overbruggen van de verschillen in opinie en levenshouding tussen de generaties is een taak waaraan continue gewerkt zal worden.
  • Kennis en gezond verstand (wijsheid) dienen als basis genomen te worden bij alle politieke beslissingen waarbij het korte termijn belang het lange termijnbelang niet mag overschaduwen. Bewezen ervaring, kennis en kunde van al onze medeburgers moet daarbinnen (meer dan nu het geval is) een rol van betekenis krijgen.
  • Een hoofdrol bij alle beslissingen is weggelegd voor het streven naar een dynamische, gezonde en evenwichtige maatschappij waarbij het oog voor duurzame gezondheid van de bevolking (fysiek, mentaal en leefomgeving) als primair uitgangspunt wordt genomen, materiële zaken zijn secundair.

Dit staat allemaal onder het kopje “ouderenpolitiek”. Voor mij is het duidelijk: OPA is er vooral voor de ouderen en wat mij betreft heeft politiek niets met leeftijd te maken maar gaat het (of hoort het te gaan) over de toekomst van alle burgers.

Wat vindt u? 

Plaats reactie


Reacties  

0 #1 salamop 07-03-2015 20:04
OPA is voor de ouderen en aanstormende ouderen. Dit blog geeft dus niet objectief de waarheid weer.
De huidige partijen laten de ouderen zitten en worden niet gehoord of achter gesteld met manipulatie en wegzetten. Met name de bestuurderspartijen PvdA, VVD,D66 en CDA doen dat, De volksvertegenwoordiging is te jong en de Staten Generaal is geen weerslag van Nederland. (opleiding en leeftijd) zie rapport Verbeet. Kamerleden werken heden niet zonder last. Zij werken onder de last van hun politieke partij. Zo worstelde Henins met de homo ambtenaar en zo zijn er meer voorbeelden. 50PLUS is echt een ouderen partij maar OPA niet. OPA komt op voor gelijkwaardigheid en een niet verdeelde samenleving. De opsteller van dit blog is dan ook echt verblind door oude politiek uit de vorige eeuw en dat past bij zijn leeftijd en instelling. Overigens komt in de programma's van D66 en VVD het woord ouderen niet voor. Het is maar dat u het weet. Bij CDA en PvdA ligt dat anders.
Citeer | Melden aan beheerder