tekst

Verkiezingen provinciale staten, waar gaat het over?

Maar hoe moet het dan met het provinciale beleid? Als ik mijn stem vooral laat afhangen van de landelijke politiek dan zou ik wel eens op een partij kunnen stemmen die op provinciaal gebied een door mij ongewenst beleid voor staat. Nog maar eens een reden waarom deze manier van stemmen niet handig is.

Goed dit is de realiteit en omdat op provinciaal gebied de verschillen niet zo groot zijn (en bovendien de beleidsvrijheid ook beperkt) heb ik besloten om mijn stem af te laten hangen van wat landelijk de gevolgen kunnen zijn.

Laat het duidelijk zijn, het huidige beleid vind ik te rechts. Enigszins gechargeerd gaat het in dit beleid vooral om: “verbeter de positie van de werkgevers en beperk de rechten van de werknemer”. Maar was er indertijd een haalbaar alternatief voor dit kabinet. Ik denk het niet, het was of deze twee of een coalitie van vier of vijf partijen. Bovendien vind ik het geen slecht idee om bij besluiten ook andere partijen mee te nemen in de besluitvorming. De politiek is er echter nog niet aan gewend.

Uit het vorenstaande zal duidelijk zijn dat ik op een linkse partij zal stemmen. De keuze is dan: PvdA, SP of GroenLnks en misschien D66. Omdat ik ook na eventuele Tweede Kamer verkiezingen geen alternatief zie voor het huidige kabinet (zeker niet als ik naar de peilingen kijk) wil ik met mijn stem bereiken dat het kabinet verder kan. Een stem op de SP is daarmee uitgesloten. Een stem op D66 kan weliswaar betekenen dat het kabinet verder kan maar zal wel tot gevolg hebben dat zij een groter (rechtser dan wat de PvdA wil) stempel op het beleid willen zetten. Daarmee valt ook D66 af. Blijft over GroenLinks of de PvdA. Omdat een grotere PvdA een beter tegenwicht geeft tegen de VVD gaat mijn stem dus naar de PvdA.

Naar mijn mening zal een stem op elke andere partij uiteindelijk leiden tot een verdere verrechtsing van het landelijke beleid en is wat mij betreft dus ongewenst.

VVD - 0%
PvdA - 50%
PVV - 0%
SP - 0%
CDA - 0%
D66 - 50%
Christen Unie - 0%
GroenLinks - 0%
SGP - 0%
Partij voor de Dieren - 0%
50-plus - 0%
Een lokale partij - 0%
Ik ga niet stemmen - 0%

Plaats reactie