tekst

2015

Om iets aan een probleem te kunnen doen moet je weten hoe het is ontstaan, anders los je niet het probleem op maar bestrijdt je de symptomen. Volgens mij is ongelijkheid ontstaan door behoefte aan sturing en is dit er dus altijd al geweest. Het gaat er dus niet om of er verschillen zijn maar  hoe groot de verschillen zijn.

Als er meerdere personen samen zijn dan zal er iemand moeten zijn die het voortouw neemt en op die manier sturing geeft aan de groep. Dat kan op allerlei manieren; de manier die wordt gekozen is afhankelijk van de macht van de leider. In latere tijden werd macht een doel op zich en werd macht vaak afgemeten aan bezit. Een geloof is ook een manier om macht over anderen te krijgen; er bestaat een gezamenlijk idee over iets en iemand die dit idee het best kan overbrengen zal als leider worden beschouwd. Ook een gezamenlijk vijand kan leiden tot groepsvorming en degene die deze gezamenlijke vijand het best kan benoemen zal dan als leider worden geaccepteerd.

Als er sprake is van een gebrek aan leiderschap dan is de kans groot dat er iemand opstaat die in dit vacuüm springt en de macht naar zich toe trekt (een nieuw geloof, een gezamenlijk vijand of een andere manier waardoor mensen zich aangesproken voelen).

Volgens mij verkeert Nederland (en een groot deel van de westerse wereld) zich in een dergelijk machtsvacuüm (hoe valt het anders te verklaren dat er zoveel politieke richtingen zijn). De verschillende partijen zijn niet voldoende uitgesproken in hun standpunten (dit is iets anders dan extreem) en de burgers zoeken naar iemand die hun wel de juiste weg kan wijzen. 

Naar mijn mening zijn een nieuw geloof (of een herbevestiging van een geloof) en een gezamenlijke vijand niet de juiste manier om macht te verkrijgen. Een geloof niet omdat daarmee in feite de "macht" uit handen wordt gegeven aan de hogere macht hetgeen meestal tot gevolg is dat er geen doel is maar slechts het uitdragen van het geloof en een gezamenlijke vijand niet omdat dit alleen leidt tot bestrijding van die vijand zonder dat daar een ander doel aan ten grondslag ligt (als de vijand is uitgeschakeld ontstaat er een nieuw vacuüm).

Ik denk dat alleen het hebben van een gezamenlijk doel een manier om macht te verkrijgen zou moeten zijn. Wat mij betreft zou voor 2015 het gezamenlijke doel moeten zijn: "een eerste stap op weg naar een eerlijker verdeling van middelen".

Ik denk dat het kan als wij het op kunnen brengen om niet alleen naar ons eigen belang te kijken maar vooral naar het belang van de samenleving.    

Plaats reactie