tekst

Heeft een stem bij de provinciale of landelijke verkiezingen op een lokale partij zin?

Nu is het natuurlijk zo dat de verantwoordelijkheden van de provincie anders zijn dan die van de gemeente (of de landelijke overheid). Als het goed is dan worden in de Provinciale Staten alleen zaken behandeld als die op bovengemeentelijk niveau liggen. Er zijn echter uitzonderingen. Zo is in Flevoland de uitbreiding van de luchhaven bij Lelystad en de eventuele aanleg van een haven bij Lelystad in feite gemeentelijke zaken maar voor beiden geldt ook een provinciaal of zelfs landelijk belang. De standpunten in Dronten ten aanzien van de uitbreiding van het vliegveld zijn waarschijnlijk anders dan in Lelystad.
De verkiezingen voor de Provinciale hebben echter ook invloed op de samenstelling van de Eerste Kamer (en daarmee mogelijk ook op het landelijke beleid).

Deze samenwerkingsverbanden van lokale partijen zijn geen democratische partijen waarin de leden het beleid bepalen. Het beleid wordt veelal bepaald door de bestuurders van de lokale partijen die gezamenlijk de standpunten van het samenwerkingsverband bepalen. Hun mandaat om dit te doen denken ze te kunnen halen uit het feit dat zij door hun partij als bestuur zijn gekozen (of zoals bij OPA - dat zelf ook geen partij met gekozen vertegenwoordigers is- omdat zij nu eenmaal de lokale vertegenwoordiger zijn van die beweging). Om meer te weten te komen over hoe OPA werkt klikt u hier

In feite is er bij deze samenwerkingsverbanden veelal geen sprake van een uitgebreid verkiezingsprogramma, men heeft wellicht een aantal gezamenlijke standpunten maar voor de rest zijn de gekozenen vrij om hun eigen mening uit te dragen en op basis daarvan te stemmen. Maar hoe weet ik dan wat er met mijn stem gebeurt? Stel dat ik op zo’n lokale partij stem omdat ik vind dat zij op milieugebied het beste uit de bus komen (bijvoorbeeld omdat zij tegen zeer grote stallen zijn) dan is het niet onmogelijk dat de gekozen vertegenwoordigers hier toch voor stemmen (zij zijn immers niet gebonden aan het gezamenlijke standpunt). Stemmen op een dergelijke partij (in Flevoland: OPA Flevoland) staat volgens mij gelijk aan gokken en dat lijkt mij bij het bepalen wie u de komende jaren gaat vertegenwoordigen niet verstandig.

Plaats reactie