tekst

De vrije markt en de termijnhandel.

Maar hoe zit het dan bijvoorbeeld met grondstoffen en voedsel? Overschot of gebrek hieraan wordt veroorzaakt door door de hoeveelheid die gewonnen of geteeld wordt.
Een olieproducerend land dat een hoge prijs wil kan de prijs beinvloeden door minder te produceren, een boer kan besluiten om minder aardappelen te verbouwen om hogere prijzen te krijgen. Hier is dus geen sprake van een vrije markt omdat vooral de productie bepalend is voor de prijs. Daar komt nog bij dat met dit soort goederen ook nog eens op de termijnmarkten wordt gehandeld. Als de olie goedkoop is dan wordt er veel ingeslagen (dus aan de markt onttrokken wat zorgt voor prijsopdrijving) om het weer op de markt te brengen als de prijs hoog is (wat dan weer kan leiden tot een verlaging van de prijs omdat het aanbod ineens sterk stijgt wat weer tot winst door speculatie, op een verlaging van de prijs, kan leiden). De zogenaamd vrije markt wordt hiermee dus gemanipuleerd om er aan te verdienen. Een echte vrije markt kan dus alleen verkregen worden als speculatie op schaarste en overschotten wordt verboden. Helaas moeten daar regeltjes voor gemaakt worden en dat past niet (deregulering) bij een vrije markt. Dit geldt overigens op heel veel terreinen, daarom pleit ik er voor dat prijs gebaseerd wordt op de werkelijk gemaakte kosten voor een product en daarbovenop een redelijke marge. Door beiden bekend te maken kan de afnemer de afweging maken of hij de totale prijs redelijk vindt of dat hij liever kijkt of hij een leverancier kan vinden die met een kleinere marge genoegen neemt.

Plaats reactie