tekst

Open brief aan de voorzitters van Groenlinks, PvdA en SP. (2)

De antwoorden die ik kreeg stemmen mij niet erg hoopvol. Ik acht de kans dat er op korte termijn een echte samenwerking wordt gerealiseerd dan ook erg klein. En eerlijk gezegd had ik eigenlijk ook niet anders verwacht.

Als ik naar de laatste peiling (Synovate) kijk dan halen deze drie partijen gezamenlijk nog geen 40 zetels en zijn ze elk voor zich kleiner dan de VVD, PVV en D66 (de PvdA en GroenLinks zijn samen zelfs kleiner dan elk van deze drie partijen!) De kans dat ze met deze aantallen (en de onderlinge verschillen) een politieke rol van betekenis kunnen spelen is dan ook gering. Voor mij roept dit de vraag op (zoals bij elke verkiezing) waar moet ik mijn stem op uitbrengen.

Het is u duidelijk dat mijn voorkeur naar Links uit gaat, maar de kans dat mijn stem dan enige invloed op het uiteindelijke beleid heeft acht ik dus klein. Ik zou D66 kunnen overwegen, doet zich links voor maar is in feite ook rechts (een wolf in schaapskleren?). Om reden van hun standpunten is dit dus geen alternatief. Er is echter wel een andere reden waarom ik mijn stem aan D66 zou gunnen: voorkomen dat de PVV de grootste wordt. Want de nachtmerrie van een sterk rechts georiënteerd beleid is nog altijd beter verdraagbaar dan die waarin de PVV de hoofdrol voor zich opeist.  

 

Plaats reactie