tekst

Open brief aan de voorzitters van Groenlinks, PvdA en SP.

Misschien zegt u nu dat de verschillen hiervoor te groot zijn. Wellicht is dat als we het hebben over de buitenlandse politiek zo, maar als het om de binnenlandse politiek gaat dan valt het reuze mee. Op dit moment lijken de verschillen groter, maar dat wordt veroorzaakt door de samenwerking van de PvdA met de VVD waardoor de eerste partij mede verantwoordelijkheid draagt voor een aantal “rechtse” oplossingen. Maar in de basis zijn de overeenkomsten op sociaal gebied groot.

Ik verzoek u dringend om de overeenkomsten te zoeken en op basis daarvan tot een gezamenlijk en sociaal beleid te komen. Alleen als u daarin slaagt dan voorkomt u dat ook in Nederland een beweging ontstaat zoals in Griekenland en Spanje, alleen dan zult u als vertegenwoordiger van links denkend Nederland iets kunnen bereiken. Daarmee kut u zelfs bereiken dat de PVV wordt gedecimeerd omdat u dan duidelijk kunt maken dat de oplossing van de problemen niet wordt gevonden door de schuld van de problemen bij een bevolkingsgroep te leggen maar door met elkaar samen de handen uit de mouwen te steken.

Gerrit Spilt
Een verontruste kiezer.

Plaats reactie