tekst

Het zorgdebat

Hoe zou het dan wel moeten? Goede zorg moet een basisrecht zijn en basisrechten moeten gewaarborgd worden door de overheid De regie moet dan ook terug naar de overheid. Als dat betekent dat de zorg weer duurder wordt dan moet deze zelfde overheid maatregelen nemen die dit voorkomen of er moet besloten worden dat bepaalde zorg niet tot het basisrecht behoort. Dit basisrecht moet gewoon uit de algemene middelen betaald worden, daarnaast kan eventuele extra zorg worden bijverzekerd. Dit kan dan eventueel door particuliere verzekeraars worden uitgevoerd.

Om kosten te besparen kan de overheid desgewenst besluiten om (een deel van de zorg) als overheidsdienst neer te zetten. Daarmee heeft zij invloed op de salarissen en dus op een deel van de kosten. Ook kan daarmee invloed uitgeoefend worden op de duur van de zorg (waarbij de medicus natuurlijk een belangrijke stem heeft) en de efficiëntie van de zorg. 

Naar mijn mening is dit systeem ten dode opgeschreven. zorgverzekeraars kijken vooral naar de gevolgen voor het eigen vermogen terwijl het belang van de patiënt voorop zou moeten staan.

 

Plaats reactie