tekst

Wilders, terrorist of martelaar?

In zijn reactie gaat Wilders, zoals gewoonlijk, niet in op de vraag die Samsom stelt. Hij repliceert als volgt: “Het spijt mij dat ik het moet zeggen, maar zo’n vraag kan alleen maar uit een zieke geest komen. Wat u zegt, toont aan dat u een zieke geest hebt. Dat u mij vergelijkt met terroristen!” Ook in het vervolg van het debat, op vragen van andere lijsttrekkers komt geen inhoudelijke reactie. Telkens reageert Wilders op een badinerende toon door zijn tegensprekers te kleineren.

Bij mij roept dit de vraag op of Wilders een terrorist (waar Samsom hem mee vergelijkt) of een martelaar (zoals hij zich zelf graag neerzet) is.

Mijn antwoord: hij is geen van beiden. Hij is geen terrorist omdat hij geen geweld gebruikt, maar hij zaait wel haat, angst en verdeeldheid. Ondanks het feit dat hij strijdt en door de bedreigingen ook lijdt voor zijn overtuiging vind ik hem ook geen martelaar omdat ik mij afvraag of zijn stellingname niet vooral te maken heeft met het verkrijgen van macht. Ik baseer dit op het feit dat Wilders de sociaal economische standpunten die hij in zijn VVD-tijd onderschreef heeft ingeruild voor standpunten die op een bredere steun vanuit de onderlaag van de samenleving kunnen rekenen (tegen verhoging van de AOW-leeftijd en verlaging van een aantal uitkeringen.

In mijn ogen is Wilders wel een extremist: met zijn standpunten probeert hij zijn anti-Islam ideologie een breed draagvlak te bezorgen hoewel dit in strijd is met de grondwet. Zijn stelling dat de Islam geen geloof is maar een verwerpelijke ideologie houdt immers geen stand omdat niet hij bepaalt wat iemand gelooft maar ieder individu dat zelf bepaalt.

Plaats reactie